Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP

Công bố giấy chứng nhận VSATTP được cấp bởi Sở Công Thương TP Hà nội.

Chứng nhận cơ sở đủ đk an toàn thực phẩm

 

Đăng ký Xưởng SX công ty cổ phần chế biến thực phẩm Chiko